SDE installatie in Someren

04-08-2016

Voor deze opdracht heeft SCX Solar, om de SDE-subsidie volledig te benutten, zonnepanelen op zowel de zuid-, als noorddaken gelegd. Op het platte dak is een oost-west opstelling gebruikt om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

Om schaduwverlies door de obstakels op het platte dak te minimaliseren, zijn de panelen rondom de obstakels uitgevoerd met het SolarEdge systeem.